Ochrana osobních údajů

Kurz kosmetiky

Zpracování osobních údajů

1. Udělujete tímto souhlas fyzické osobně Ilona Mašínová, se sídlem Masarykova 823, 280 02, Kolín - Kolín II, IČ: 69631000, zapsané v živnostenském rejstříku registru města Kolína, aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen "zákon o ochraně osobních údajů") zpracovávala tyto osobní údaje:

 • e-mail
 • jméno a příjmení
 • telefonní číslo

E-mail je nutné zpracovat za účelem navázání kontaktu. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 2 měsíců.

2.  S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti info@studiolevandule.cz

3. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • Poskytovatel marketingových služeb PowerButton s.r.o.
 • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

4. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.